A kormány egy minősített, csoportos garázda

2017. April. 14. 08:39

Rövid, ámde intenzív jogi önképzés nyomán teljes határozottsággal megállapítottam: a kormány egy minősített, csoportos garázda.

Úgy történt, hogy noha magam eddig nem dobáltam festékes flakonokat, és ezt a jövőben sem tervezem, mégis dühbe gurultam, látva Gulyás Mártonék, rabszíjon vezetését. Ezért elkezdtem a jogszabályokat tanulmányozni a vád tárgyát képező csoportos garázdaság témakörében. Hogy Gulyásék garázdák-e, arról még nem vagyok meggyőzve, de hogy a kormány az, az feketén-fehéren benne van a paragrafusokban.

A 2012-es törvény szerint garázdaságot követ el az, "aki olyan kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkoztatást vagy riadalmat keltsen". Hogy kétség ne merüljön fel, a "megbotránkoztatás" definíciója így hangzik: "másnak az adott cselekvőséggel kapcsolatos negatív értékítéletét fejezi ki", a "riadalom" pedig "érzelmi megnyilvánulás, ami tartalmában ijedtséget, félelmet gerjeszt".

Na kérem. Magamon kívül is rengeteg embert ismerek, aki a kormány "cselekvőségével" (vagy mi a csudával) kapcsolatban "negatív értékítéletet fejez ki", olyanokat meg pláne, akikben a kormány folyamatosan "ijedtséget, félelmet gerjeszt".

Hogy számos társadalmi csoporttal (hajléktalanok, szegények, közmunkások, rokkantak, civil szervezetek) szemben lépett fel "közösségellenesen" és "erőszakosan", az nem is kérdés. Ez eddig a szimpla garázdaság, ami 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

De vannak minősített esetek, amelyek akár 3 évet is érnek. Ezek a csoportos elkövetés (ez ugyebár megvan), a nagyszámú embert érintő megbotránkoztatás és riadalom (egy kormány nem is aprózhatja el), valamint az, hogy ha a megzavart köznyugalom helyreállítására majd sok idő és erőfeszítés kell. (Ettől a kormány garázdaságait illetően magam is tartok.) Vagyis akárhogy nézem: a kormány minősített esetnek számító, csoportos garázda.

Egyetlen dolog bizonytalanít el. A szabályok szerint garázdaság "csak akkor állapítható meg, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósult meg".

Hát erre azért a kormány esetében nem vennék mérget.
Szerző: Lendvai Ildikó