Hazafiasságra nem a tornaórákon kell nevelni a diákokat

2017. August. 04. 12:17

Felhívnám az érintettek figyelmét, hogy hazafiasságra nem a tornaórákon kell nevelni a diákokat!

Attól, hogy külön tanterv keretében oktatják a vezényszóra elvégzendő "jobbra át"-ot és "balra át"-ot, a menetelést és a fegyverhasználatot, egyetlen diák sem fog több kötődést érezni a hazája iránt. A játékos helyett militáns szellemiségű tornaórák csak a gyerekekben lévő agresszivitást, a kölcsönös félelmeket és megfélemlítettséget növelik, és legfőképpen erősítik az alattvalói mentalitást.

A cél persze ez! Mert ha valóban hazaszeretetre akarnának nevelni, akkor ezt nem a tornaórán, hanem az irodalom és történelem órákon kéne megtenni.

Hazafiasságot ugyanis nem a vezényszavakat üvöltöző tornatanároktól, hanem Kölcseytől, Vörösmartytól, Petőfi, Aranytól, József Attilától, Radnótitól, Esterházytól, a Pál utcai fiúktól, az Egri csillagokból stb. lehet tanulni.

És a magyar történelem nagy alakjaitól, akik akár az életüket áldozták az ország függetlenségéért és szabadságáért, akik nem fosztogatták - mint a mai kormány -, hanem gyarapították a saját országukat. Csak a diktatúrákban azonosítják a testedzést és a fegyelmet a hazafiasságra neveléssel, normális demokráciákban tudják, hogy a haza iránti elkötelezettség nem erő, hanem érzés kérdése.
Szerző: Vásárhelyi Mária