Az ilyen politika - ballib-széljobb összefogás - belülről őröl föl

2017. December. 17. 11:07

Legyünk konkrétak, mégpedig itt és most. Ami azt jelenti, hogy nem valamiféle elefántcsonttoronyba vonulunk a következő országgyűlési választások elől, bármennyire igaz, hogy legfeljebb kutyakomédiával érnek fel (természetesen a részvétel és a megszólalás nem ugyanaz az ügy). Tudniillik már közeledésük egyértelműen mutatja a kapitalista rend politikai válságát Magyarországon.

Leginkább a tény, miszerint nálunk nem csupán arról az általános érvényű történésről van szó, hogy a burzsoá szocialisták és a liberálisok - "nem tudva, de teszik" módon - megágyaznak a fasizmusnak, de legalábbis egy posztfasiszta, államszocializmuson túli látszatparlamentáris önkényuralmi rendszernek, amit a progresszív erők objektíve képtelenek megakadályozni, hanem arról is, hogy az említett politikai erők össze is fognak vele! - lásd Heller Ágnes, Kőszeg Ferenc, Kovács Zoltán, Puzsér Róbert stb.

Ha elfogadjuk ezt a politikát, magunk lehetetlenítjük el, hogy a valószínűleg elháríthatatlanul létrejövő szélsőjobboldali kurzus lelepleződése és bukása után - szubjektív tekintetben - esélye legyen kialakulni radikális polgári demokratikus rendszernek, amely pedig - további perspektíva - belefolyhatna valamiféle új típusú népi demokráciába (a közvetlen demokráciát előnyben részesítő kommünszocializmusba átmenet politikai uralmaként, feltételezve persze a világgazdasági centrum antikapitalista átalakulását). Efféle távlatos gondolkodással javasolnám rendszerkritikus baloldali felfogású emberként a következőket 2017/2018 fordulóján.

Bármennyire egy meg egy az kettő, a történelem és az erkölcs arra int bennünket, hogy semmiféle módon ne fogjunk össze a JOBBIK-kal, sőt ne álljunk mellé semmilyen ügyében! Egyfelől az ilyen politika belülről őröl föl minket (tartásunkat veszítjük, s ezt megérzik az állampolgárok), elveszítjük a holnaputánunkat is, másfelől a szélsőjobboldal - a történelem tanúságai szerint - mindent a teljes hatalom megszerzésének és megtartásának rendel alá. Azért, hogy leigázza az egész nemzetet, akár hajlandó báránybőrbe bújni.

Mi, baloldaliak (kapitalizmuspártiak és -ellenesek) meg liberálisok - ma és holnap -, együtt is kevesebben vagyunk (no meg erőtlenebbek is) a JOBBIK-nál. "Győzelmünk" esetén kiakolbólítanának bennünket a koalíciós kormányból az addig cukiskodók...

Természetesen a JOBBIK kettészakadásakor - amennyiben megtörténik - módosul a kép, ám ebben a forgatókönyvben se bíznék nagyon, mert a széljobb a majdani kormányalakító koalíciós tárgyalásokkor igencsak összezárhatja sorait (amire szintén vannak markáns példák a történelemben).Összegezve: DEMOKRATIKUS EMBER NEM SZAVAZ A FIDESZ-RE, DE A JOBBIK-RA SEM! AMIKÉPPEN A JOBBIK-KAL VÁLASZTÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSRE LÉPETT "BALOLDALI", ILLETVE "LIBERÁLIS" PÁRTOKRA SEM!

Hogy ne érjen el bennünket az ukrán jelenség.

Nem árt emlékeznünk, milyen sorsra jutottak az idióta sztálini direktívának engedelmeskedő német kommunisták, akik a nácikkal együtt akcióztak, hogy megbénítsák a Reichstag működését. Avagy megállította-e Hitlert, hogy pártja a hatalomra kerüléskor csupán két helyet birtokolt a kormányban (a kancellárit és a belügyminiszterit).

Arról se feledkezzünk meg, miként hálálta meg a konzervatívoknak és a liberálisoknak, hogy megszavazták neki az ún. felhatalmazási törvényt...

Természetesen tekinthetünk saját történelmünkre is. Vajon sikerült-e akár egyszer is kifogni a szelet a szélsőjobboldal vitorláiból a Horthy-korszakban? Sántít a tárgyban emlegetett Sztálin-Churchill hasonlat.

Hiszen a brit miniszterelnök avval a Szovjetunióval lépett koalícióra, amelynek nagyhatalmi aspirációit adott esetben ellensúlyozhatták maguk a szövetkezni kész demokráciák (míg a náci Németország világuralomra tört), evvel szemben higgyünk a JOBBIK szirénhangjainak, amely párt a legutóbbi időkig kifejezetten antiszemita és romaellenes módon nyilvánult meg újra és újra, miközben a politikai inga országszerte és évek óta jobbra kileng?


Fekete György
Forrás: Sztárklikk